Werkwijze

Gelijkwaardig, met respect en met deskundige betrokkenheid zo zou ik zelf benadert willen worden. Dat is dan ook mijn houding met cliënten. Daarnaast stelt mijn beroepsvereniging het NIP strenge regels over privacy, gedragscodes en professionaliteit.  Daar houd ik me aan.

Mijn werkwijze kenmerkt zich door logische stappen te nemen in een proces van verandering: Analyse van probleem, doelstelling, aanpak en integreren van het geleerde in het leven van alledag. Door mijn ervaring beschik ik over technieken en kennis die ik willekeurig inzet.  Niet volgens een vast schema maar  gericht op het behalen van het gestelde doel. Dat wil zeggen aansluitend bij de mens die tegenover me zit, en passend bij het probleem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.