Organisatie ontwikkeling

Innoveren en veranderen is aan de orde van de dag. Zijn uw mensen daar ook toe bereid? En zijn zij daartoe in staat?  

Het gaat over passie, creativiteit en groei. Niet over getallen maar over mensen; mensen die het moeten doen.

Als ervaren organisatie psycholoog en ondernemer weet ik datgene teweeg te brengen dat nodig is om met betrokkenheid aan de slag te gaan. Om de weg naar succes te kunnen volgen.

Je reflectie en aanpak gericht op de essentie van wat mensen beweegt is ongelooflijk waardevol! 

Nico Versteeg gemeente secretaris Lelystad dec 2012

Opzetten team structuur

Professionals willen geen leiding zij willen steun. Veel organisaties worstelen met het vraagstuk ‘hoe geef ik ruimte aan mijn medewerkers, zonder de controle over output en kwaliteit te verliezen’.

Dat is inderdaad niet zo eenvoudig. Toch kan het. En wel door de structuur van uw organisatie iets te veranderen en aan te passen aan het teammodel. Samenwerken in teams zonder managers. Het kan!

Hoe dat organisatie model moet worden opgezet, wordt door Pieter van Akkerveeken beschreven in zijn boek ‘Zo kan en het en Zo moet het!’.  

Het model van de teamorganisatie is destijds door hem en mij ontworpen om professionals zonder managers effectief te laten samenwerken. Dit model is gebaseerd op vertrouwen. Wij hebben het jarenlang met veel succes gehanteerd in de RugAdviesCentra Nederland, thans Winnock geheten. Op dit moment begeleiden wij met enthousiasme en veel expertise bedrijven bij de stapsgewijze overgang naar dit organisatiemodel. 

Overigens is inmiddels ook wetenschappelijk onderbouwd dat bij een professionele organisatie een teamstructuur efficiënter en effectiever is dan het traditionele hiërarchische model.

U heeft een traditionele organisatie van professionals en u overweegt een teamstructuur in te voeren?  Opzetten team structuur geeft het antwoord.

Lees meer

 

Onderhoud teamorganisatie (teambuilding)

Elk team heeft regelmatig “onderhoud” nodig.

Om van een groepje professionals een hecht en effectief team te maken is begeleiding nodig.

 

 

 

Lees meer

 

 

 

 

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.